dává pozor za Vás

Sledování webů nechte na nás, vy rozvíjejte svůj business.
Sledování webů nechte na nás, vy rozvíjejte svůj business.

Přihlašte se do systému:

Zapoměli jste přihlašovací údaje?

Jste tu poprvé? Zaregistrujte se.

přejít níže

Bez kontroly to nejde

Umožníme Vám minimalizovat ztráty způsobené výpadky Vašeho webu.

Vyvinuli jsme systém, kde najdete všechny důležité informace na jednom místě.


Tento web používá k poskytování služeb, personalizaci reklam a analýze návštěvnosti soubory cookie. Používáním tohoto webu s tím souhlasíte. Další informace

Všeobecné Obchodní Podmínky služby neoMonitoring.cz


Tyto Všeobecné Obchodní Podmínky upravují smluvní vztah mezi Provozovatelem internetových služeb neoMonitoring.cz a Zákazníkem. Prosíme, přečtěte si je pečlivě před využíváním služby neoMonitoring.cz

Provozovatelem internetových služeb je společnost:
Neogenia s.r.o.
IČ 29198950
Brno, Hybešova 42
PSČ 602 00
zapsaná v obchodním rejstříku vedeném v Krajském soudě v Brně, spisová značka 64961 C.
Dále jen Provozovatel.

Zákazníkem se stává fyzická osoba způsobilá k právním úkonům nebo právnická osoba, která s Provozovatelem uzavře Smlouvu. K uzavření Smlouvy dojde vyplněním objednávky na stránkách neoMonitoring.cz. Dále jen Zákazník.

Objednáním služby Zákazník projevuje souhlas s těmito Všeobecnými smluvními podmínkami.

Ochrana osobních údajů

Zákazník souhlasí se zpracováním svých osobních údajů Provozovatelem ve smyslu zákona č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů.

Poskytovatel se zavazuje zabezpečit ochranu osobních údajů před neoprávněným nebo nahodilým přístupem, zabránit jejich změně, ztrátě či zničení, neoprávněnému přenosu či jejich jinému neoprávněnému zpracování, jakož i jinému zneužití.

Použití účtu na neoMonitoring.cz

Zákazník je povinen použít platnou e-mailovou adresu.

Zákazník nemá právo použít službu neoMonitoring.cz pro jakoukoliv nelegální činnost nebo služeb zneužívat.

Zodpovědnost za bezpečnost účtu a uchování hesla je plně na straně Zákazníka.

Zákazník souhlasí s tím, že bude okamžitě informovat Provozovatele o jakémkoli neoprávněném využití svého účtu nebo o jakémkoli jiném porušení bezpečnosti, které je Zákazníkovi známo.

Platební podmínky

Zákazník se zavazuje poskytnout přesné fakturační údaje a tyto údaje udržovat aktuální.

neoMonitoring.cz je předplacená služba. Zákazník si dobíjí kredit předem na svůj zákaznický účet, ze kterého jsou následně strhávány poplatky za využívání služeb Provozovatele.

Zákazník je zodpovědný za všechny poplatky vzniklé v souvislosti s používáním služby. Především pak při nastavování upozornění a notifikací.

Záruka spokojenosti

Pokud chce Zákazník požádat o vrácení nevyčerpaného kreditu, je třeba kontaktovat Provozovatele formou e-mailu do 14 dnů od data vystavení faktury. E-mail musí obsahovat číslo faktury a číslo účtu, na který bude chtít Zákazník nevyčerpané prostředky zaslat. Z nevyčerpaných prostředků bude strženo 200,- Kč, slovy dvě stě korun českých jako manipulační poplatek.

Zrušení služby

Zákazník může kdykoliv využívání služeb Provozovatele zrušit. V administrační části neoMonitoring.cz lze veškeré služby deaktivovat, popřípadě kontaktovat Provozovatele s přáním o ukončení využívání služby neoMonitoring.cz

Jakékoliv zneužití služby povede k okamžitému ukončení účtu Zákazníka. Provozovatel si vyhrazuje právo rozhodnout o tom, co je považováno za zneužití služby.

Použití jména zákazníka a názvu společnosti

Provozovatel si vyhrazuje právo použít vaše jméno nebo název společnosti jako podklad pro propagační účely na webových stránkách Provozovatele a při další komunikaci se stávajícími nebo potenciálními zákazníky. Chcete-li odmítnout toto právo, informujte o tom Provozovatele služby e-mailem na adrese info@neoMonitoring.cz.

Změny smluvních podmínek

Provozovatel si vyhrazuje právo na aktualizaci těchto Všeobecných Smluvních bez předchozího upozornění Zákazníka. Aktuální podmínky služby jsou vždy k dispozici na stránkách neoMonitoring.cz.

Zřeknutí se odpovědnosti

Služby neoMonitoring.cz jsou poskytovány "tak jak jsou" a "jak jsou k dispozici".

Provozovatel si vyhrazuje právo na změnu služby kdykoli, včetně přidávání a odebírání funkcí. Především pak za účelem zlepšování kvalit služby neoMonitoring.cz.

Provozovatel si vyhrazuje právo zrušit službu kdykoli po 30-ti denní výpovědní době oznámené Zákazníkovi prostřednictvím e-mailu.

Provozovatel si vyhrazuje právo kdykoli měnit ceny služeb.

Provozovatel neposkytuje žádné záruky, pokud jde o správnost údajů shromážděných službou nebo případné poškození či ztrátu těchto dat.

Jakákoli rozhodnutí vzešlá z využívání služeb Provozovatele jsou v Zákazníkově výhradní zodpovědnosti.

Ostatní

Pokud by jakákoliv část těchto podmínek byla stanovena příslušným orgánem za neplatnou, protiprávní nebo nevymahatelnou, zbývající část těchto podmínek bude nadále platná a vymahatelná v úplném rozsahu povoleném zákonem.

Veškeré vztahy vznikající na základě a v souvislosti s užíváním neoMonitoring.cz se řídí právním řádem České republiky